Petronella Brink

Contemporary och Jazz ger Petronella på Danzlagret i Göteborg

Petronella är tjänstledig för tillfället

Petronella Brink är utbildad på Balettakademien Göteborg och på Broadway Dance Center i New York. Hon har undervisat framgångsrikt under flera år och har kommit att bli en omtyckt och uppskattad lärare. Teknisk träning får ta mycket plats på hennes klasser men Petronella lägger framförallt stor vikt vid uttryck och hon utmanar sina elever på fler plan än enbart det danstekniska. 

”Det är viktigt att säga någonting.
 Dans är för mig i första hand ett uttrycksmedel och vi har alla vårt individuella rörelsespråk att lära känna, och det är viktigt. Förutom det strävar jag efter teknisk kunnighet. Och svett. Alltid svett.”