ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan är bindande och måste göras inför varje termin.
Betalning görs via bankgiro SEB 743-0093 eller vid första lektionstillfället på skolan, kortbetalning som gäller.

Alla fakturor går ut via mail, inte per post. Var noga med att ange korrekt mailadress vid anmälan.
Om du gör betalning mindre än 3 bankdagar innan kursstart medtag kvitto/överföringsorder.
Betalningen måste vara oss tillhanda innan första lektionstillfället.

Vid betalningspåminnelse, skickas ut efter första veckan, utgår en avgift på 60 kr, betalning måste ske inom 7 dagar annars går ärendet till inkasso.

OBS! om du är under 18 år måste målsman skicka mail med telefonnummer och godkännande

AVBOKNING AV KURS
Anmälan är bindande, dvs att du är skyldig att betala hela kursavgiften om du inte avbokar dig senast 1 vecka innan din kurs startar.
Avbokning görs via info@danzlagret.se Vi bekräftar att vi mottagit din avbokning. Hör av dig om du inte skulle få något svar på din avbokning.

ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFT
görs endast på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg. Om du är sjuk längre än tre veckor återbetalar Danzlagret den återstående delen av kursavgiften, minus administrationsavgift 150 kr. Du måste då anmäla detta inom 2 veckor från intygets utfärdande. Avräkning sker från det datum intyget mottagits av oss. Maila oss avbokning pga sjukdom till info@danzlagret.se

PROVA PÅ – ÅNGERVECKA
Om du vill prova på någon kurs måste du anmäla dig till den kurs eller kurser du tror att du vill gå. Hittar du ingen kurs som passar dig avbokar vi dig. Du kan alltid byta kurs i mån av plats. OBS! Du kan bara prova på i mån av plats. Pris 220 kr/klass
Ångervecka, gäller endast under terminens första vecka och du måste anmäla att du vill använda ångerveckan senast under terminens andra vecka. Du betalar för tagna lektioner/lektioner som har gått samt 150 kr i adm.avg. Har du inte varit där betalar du således för de lektioner som har gått.

ÅNGERRÄTT VID KÖP ON LINE OCH PÅ PLATS
Vid ett köp på Danzlagret förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du tydligt meddela Danzlagret angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@danzlagret.se

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Danzlagret återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail.
Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan.
Du är inte avanmäld förrän den din avanmälan är bekräftad från oss.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För att underlätta administrationen behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.

Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet och eventuella förändringar i kursverksamheten.

I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut till andra personer eller bolag och du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort. 

PRISER:
14 tillfällen
Dansa 1 gång/vecka
45 min – 1845 kr
60 min – 2065 kr
75 min – 2195 kr
90 min – 2305 kr

Dansa 2 gånger/vecka
ger 5% rabatt på den totala avgiften
Dansa 3-4 gånger/vecka
ger 10% rabatt på totala kursavgiften
Dansa 5-6 gånger/vecka
ger 15 % rabatt på totala kursavgiften
Dansa 7 gånger/vecka eller mer
ger 30% rabatt på den totala avgiften

Klippkort
5 ggr – 975 kr, 10 ggr – 1900 kr
gäller i mån av plats

Enstaka lektioner 220 kr