Anna Koch

Dansare, koreograf och Danzlagret Majornas Dansskolas nya ägare.

Anna Koch

Anna Koch är dansare och koreograf som har en lång erfarenhet av att driva igenom konstnärliga projekt. Hon intresserar sig för att öppna upp för nya lärandeformer, inspirerande och delande situationer och hon verkar fritt mellan olika konstformer och kontextskapande situationer.

Hon brinner för dans och konst, att dansa själv och med andra, och för att skapa situationer där människor kan utvecklas, vara nyfikna och lära av och genom varandra. Hon har stor respekt för danslärare, koreografer och dansare som för kunskaper och traditionen vidare. Hon intresserar sig för dansens och koreografins historiska röda tråd, var rörelser kommer ifrån, vilka influenser som format vad, och det som står för en utveckling.

Tillsammans med hennes huvudverksamhet i Stockholm på dans-och konstplattformen Weld, kommer hon ge kreativ input till Danzlagret, där hon kommer husera delar av sin konstnärliga verksamhet samt bjuda in till situationer för delande och lärande. Anna är även Danzlagrets nya ägare.