Information in Swedish and English

Välkommen till Danzlagret!

En personlig och kreativ dansskola i Majorna.
Vi erbjuder danskurser i olika stilar för alla åldrar och nivåer.
Våra erfarna och kunniga lärare ger dig massor av dansglädje och bra träning.

På bokningssidan kan du få information om respektive kurs och boka din kurs. Länk lite längre ner på sidan.

Vill du boka flera kurser så går du in på en av kurserna och skriver i meddelanderutan vilka andra kurser du vill ta. 

Du får först en bekräftelse från hemsidan, du har då fått plats på kursen. Inom några dagar får du en bekräftelse/faktura från Danzlagret, med kursstart och betalningsuppgifter.

Vill du prova en klass först? Boka den/dem kurser du vill prova och skriv vill prova som meddelande. Pris 220 kr/klass som vi sedan drar av på avgiften.

Nyhet! Vi kommer att samarbeta med Johanna Tiderius, Aerial Yoga. Vi håller på att inreda en av våra studios för detta. Se tider i schemat.

Nivåer
På barnkurserna är det barnens åldrar som ligger till grund för vad du skall välja. Det kan bli rekommendation till annan åldersgrupp om läraren tror att det blir bättre.

För ungdom från 15 år och vuxengrupperna har vi nivåerna:
nybörjare = ingen dansvana
nyb/forts = 2 terminers dansvana
fortsättning = 3-4 terminers dansvana
medel = 5-6 terminers dansvana
avancerad = mycket god dansvana

Terminen startar v.4, 22-28 januari 2024
Lov vecka 7, 12-18 feb samt v13

Schema för barn i PDF här
Schema för ungdom/vuxna här

Gå till bokningssidan här

Rabatter och anmälningsvillkor HÄR 

kontakt:
mail: info@danzlagret.se
eller ring oss på
073 035 56 41

Vi samarbetar med epassi, dans för vuxna är godkänt
för friskvårdsbidrag. Länk nedan.


Welcome to Danzlagret!

A personal and creative dance school in Majorna.
We offer dance classes in various styles for all ages and levels.
Our experienced and knowledgeable teachers give you lots of dancing joy and good training.

On the booking page can you get information about each course and book your course. Link further down on this page

 If you want to book several courses, go to one of the courses and write in the message box which other courses you want to take.

You will first receive a confirmation from the website, you have then received a place on the course. Within a few days, you will receive a confirmation/invoice from Danzlagret, with the start of the course and payment information.

Want to try a class first? Book the course(s) you want to try and write ”want to try” as a message. Price SEK 220/class, which we then deduct from the fee.

News We will collaborate with Johanna Tiderius, Aerial Yoga. We are in the process of furnishing one of our studios for this. See times in the schedule.

Levels; 
On the children’s courses, the children’s ages are the basis for what you should choose. There may be a recommendation for another age group if the teacher thinks it will be better.

For youth from 15 and the adult groups, we have the levels:
nybörjare = beginner, no dance experience
nyb/forts = beginner/continuation = 2 semesters of dance experience
fortsättning = continuation = 3-4 semesters of dance experience
medel = intermediate = 5-6 semesters of dance experience
advanced = very good dancing skills

The semester starts v.4, 22-28 januari 2024

Schedule for children in PDF here
Schedule for youth/adults in PDF here

Go to the booking page here

Discount and Notification conditions HERE
in Swedish

Contact
email: info@danzlagret.se
or call us on
073 035 56 41